Toiminnan perustana asiakaslähtöisyys

Hevostoimintaa ja "nepsyilyä"

Toimintaamme kuuluu yksityiskohtaisesti suunnitellut hevostoiminta- tai eläinavusteisen neuropsykiatrisen valmennuksen jaksot, yleensä 10 kerran jaksoissa. Meillä on mahdollista räätälöidä myös toisenlaisia kokonaisuuksia, jos asiakkaan tarpeet niin vaativat. Meille voi tulla myös vain yksittäiselle kerralle esimerkiksi työkykytoimintana. Kaikki alkaa siitä, että otat rohkeasti yhteyttä ja mietitään sopiva palvelu juuri sinulle!

HUOM! Kesälle 2022 meillä on suunnitelmissa myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viikonloppuleirit:

29.-31.7.2022 ja 5.-7.8.2022 enneltaehkäisevän ja korjaavan lastensuojelun asiakkaille. 

Leireille otetaan yhteensä 4 lasta per leiriviikonloppu ja leiriin sisältyy täysihoito, sos.ped. hevostoimintakerrat (5), uintia, saunomista, retkeilyä, kalastusta, melomista, suppailua ym kesän hauskuuksia. 

Leirin hintaan sisältyy alkupalaveri ja suunnitelma, sekä loppuraportti.

Leirin hinta 450 e sisältäen kuljetuksen Mäntyharjun keskustasta, mikäli lapsi saapuu junalla. 


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta?

Suomessa SPHT-nimekkeitä myöntää ja valvoo Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. Oma nimekkeeni odottaa vahvistusta. 

Mikä ihmeen SPHT?


HEVOSTOIMINTA on tieteellisesti tunnustettua vaikuttavaa työskentelyä erilaisista lähtötilanteista tuleville lapsille, nuorille ja aikuisille. Työskentelyn viitekehys on sosiaalipedagoginen, joten kaikki toiminta tukeutuu sosiaalipedagogiseen ajatteluun. Tyypillisiä kohderyhmiä ovat lastensuojelun piirissä olevat perheet, mielenterveyskuntoutujat sekä pitkäaikaissairaat tai pitkäaikaistyöttömät. Hevostoiminta on usein osana kuntien ENNALTAEHKÄISEVÄÄ ja KORJAAVAA LASTENSUOJELUTYÖTÄ.

HEVOSTOIMINTA on laadukasta, suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä asiakkaan tarpeita vastaavasti ja hänen lähtökohdistaan käsin. Jokaista asiakasta varten laaditaan oma suunnitelma. Toimintaa arvioidaan suhteessa asiakkaan tavoitteisiin työskentelyn puolivälissä myös yhteisesti asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa. Lopuksi tehdään kooste toiminnan toteutumisesta ja tuloksista, sekä laaditaan jatkosuunnitelma.

HEVOSTOIMINNASSA käytän menetelmäni jonkin verran myös ratkaisukeskeistä valmennusta, voimauttavaa valokuvausta sekä videointia. Tallimme tapahtumista voit katsella videoita YouTube-kanavaltani.

HEVOSTOIMINTA alkaa aloitusneuvottelulla, jossa ovat mukana ohjaaja, asiakas ja hänen läheisensä sekä maksajatahon edustaja halutessaan. Samalla kokoonpanolla tavataan myös viidennen kerran jälkeen etäyhteyksin ja kymmenennen kerran jälkeen loppupalaverissa. Toiminta on koko ajan tarkkaan harkittua ja oikein kohdistettua kullekin asiakkaalle.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lyhenne on SPHT ja ohjaajan nimeke SPHT-ohjaaja.

 

Videointi

Käytän työssäni mielelläni videointia ja koostan asiakkaasta lopuksi hänen omaan käyttöönsä videon kaikista hevostoimintakerroista. Videon avulla oppiminen omasta toiminnasta on tehokasta ja herättää jatkokysymyksiä. Videointiin pyydämme tietenkin aina huoltajan sekä asianosaisen luvan. Näillä nettisivulla esiintyvät lapset / henkilöt ja heidän huoltajansa ovat antaneet luvan kuvien julkaisemiseen.

Yhteistyötä

Ystävyyttä

Vauhtia

 

Rohkeutta

 

Ongelmanratkaisua

 

Keskittymistä

 

Eläinavusteinen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen (NEPSY) valmennus?

Nepsy-valmennus on lyhennys sanasta neuropsykiatrinen valmennus. Tunnetuimpia neuropsykiatrisia oireyhtymiä ovat aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (adhd), autismikirjo ja touretten oireyhtymä. Oireyhtymät ovat kehityksellisiä (ilmenneet lapsuudesta saakka), neurobiologisia (poikkeamia aivojen tiedonkäsittelytoiminnoissa) ja neuropsykiatrisia (vaikuttavat tunne-elämään ja käyttäytymiseen). Neuropsykiatriset oireet voivat myös olla seurausta jostain vammasta (esim. aivovammapotilaat).

 Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Ammattilaisen toteuttaman dokumentoidun toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä.

Nepsy-valmennus on prosessi, jossa valmentaja on rinnallakulkija ja turvallinen asioiden jakaja elämän eri tilanteissa. Valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä, tavoitteena on löytää asiakkaan vahvuudet ja etsiä asiakkaan arjessa toimivia käytännön työkaluja. Tavoitteena on vahvistaa elämänlaatua ja tukea myönteistä kehitystä sekä ennaltaehkäistä mahdollisia haasteita. Valmennuksessa huomio on haasteiden sijaan voimavaroissa ja katse suunnataan menneen sijaan eteenpäin. Dialogisuus on yksi työskentelyn lähtökohta ja asiakas nähdään oman elämänsä asiantuntijana.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on ADHD:n Käypä hoito -suosituksen mukainen kuntoutusmenetelmä.Viiru-Matilda odottaa uusia ystäviä valppaana.